Lazerli Tesviye

Lazerli Tesviyenin Faydaları

 • Her yıl binlerce ton faydalı yüzey toprağı kaybı kontrol altına alınabilir; saha tesviyesi bu faydalı üst toprağa sahip bölgeler için kaçınılmaz yararlar sağlar.
 • Suyun %50 – %60 daha verimli  kullanımı mümkün olacağından, sulama kanallarındaki gerekli su seviyesi düşük tutulmuş olur.

 • Daha alçak setlerinde çalışmak mümkün olacağından, kullanılabilecek toprak miktarı artar. Kullanılabilecek toprak miktarının artması, hektar başına düşen ürünün artması demektir.
 • Tarla ve hendeklerde yetişen istenmeyen otların kontrolü kolaylaşır. Tarla içi drenajı için gerekli kanal sayısı azalır. Drenaj kanallarının mekanize ekipmanları ile bakımı yapılabilir; böylece daha gelişmiş bir drenaj şebekesi sağlanmış olur.
 • Zirai mekanizasyon kolaylaşır.
 • %50 daha verimli gübre kullanımı sağlar.
 • Hasatta %30 verim artışı sağlar.
 • Daha fazla ürün elde edilmesinde ilk yıl %30 – %40, ikinci yıl %100 verim artışı sağlar.

Tesviye Sonrası Uygulamalar

 • Sürümler döner kulaklı pullukla yapılmalıdır.
 • Tesviyede ön görülen sulama yöntemi ile sulama yapılmalıdır.
 • Tesviye ile tesis edilen sulama meyili istikametinde sulama yapılmalıdır.
 • Su kanal veya kanaletten sifon ile alınmalıdır.
 • Özellikle toprak ıslak ve nemli iken ağır makinalar araziye sokulmamalıdır.
 • Tesviyesi yapılacak arazide ekimden önce toprak numunesi alınarak ekilecek bitki çeşidi de belirtilmek sureti ile  bitki besin elementi analiz yapılmalıdır.
 • Tesviyesi yapılacak araziye yeşil gübre uygulaması yapılmalıdır.